Sociale projecten


Voedselbank voor de inwoners van Geraardsbergen

De dagelijkse voeding voor hun huisdier(en) is voor veel mensen een flinke hap uit hun budget. Vaak hoor je dat diereneigenaars die het financieel moeilijk hebben nog liever een boterham minder eten dan hun eigen dieren te kort te doen. Zeer pijnlijk is het als er om financiële redenen toch afstand moet worden gedaan van een huisdier.

Wij hebben een voedsel- en materiaalbank opgericht in Geraardsbergen. Hiermee bieden we dierenvoeding en/of dierenbenodigdheden aan aan personen/gezinnen die het echt nodig hebben.

Deze personen kunnen (op afgesproken momenten) een pakket bekomen met voldoende voeding voor hun huisdier(en) gedurende een hele maand.

Onze voedsel- en materiaalbank draait nu al ruime tijd en ons ledenbestand groeit nog steeds. 

Voor onze voeding- en materiaalbank zijn we voornamelijk afhankelijk van giften, sponsoring en inzamelingen. Wij gaan ook op zoek naar dierenvoeding die nog een beperkte tijd houdbaar is en/of die men wil verkopen aan verminderde prijs zodat we deze kunnen toevoegen aan onze voedselbank. Op die manier dragen we tegelijkertijd ook ons steentje bij tegen verspilling van voeding.

Financiële steun aan diereneigenaars

Het steriel maken en chippen van een dier is heel belangrijk maar is een kost die niet iedereen zomaar kan dragen.

Daarnaast zijn er soms zware kosten die huisdiereigenaars overvallen, zoals bij een ongeval of bij een onverwachte of grote operatie.

Veel dierenartsen laten geen systeem van afbetaling toe zodat eigenaars soms harde beslissingen moeten nemen uit financiële overwegingen waarbij dieren moeten worden ingeslapen of overlijden doordat ze niet de gepaste zorgen kregen.

Wij willen aan deze problematiek een oplossing bieden door:

  • tussenkomst in de kosten bij chippen en steriliseren/castreren
  • ondersteuning door voorfinanciering van dierenartsfacturen waarbij de som renteloos en verspreid kan worden terug betaald

Wij werken hiervoor ook samen met officiële instanties.