Financiële steun aan diereneigenaars

Het steriel maken en chippen van een dier is heel belangrijk maar is een kost die niet iedereen zomaar kan dragen.

Daarnaast zijn er soms zware kosten die huisdiereigenaars overvallen, zoals bij een ongeval of bij een onverwachte of grote operatie.

Veel dierenartsen laten geen systeem van afbetaling toe zodat eigenaars soms harde beslissingen moeten nemen uit financiële overwegingen waarbij dieren moeten worden ingeslapen of overlijden doordat ze niet de gepaste zorgen kregen.

Wij willen aan deze problematiek een oplossing bieden door:

  • tussenkomst in de kosten bij chippen en steriliseren/castreren;
  • ondersteuning door voorfinanciering van dierenartsfacturen waarbij de som renteloos en verspreid kan worden terug betaald.

Wij werken hiervoor ook samen met officiële instanties.